Max Schrems vider Libre-Prisen 2023Max Schremms, jurist og stifter af borgerretsorganisationen NOYB, None Of Your Business, Vinder Libre-Prisen 2023 for sin store indsats for europæiske borgeres rettigheder på internettet og for sin vedholdende kamp mod techgiganternes misbrug af brugernes data. Max Schremms er en enmandshær der gennem vedholdenhed, hårdt arbejde og en aldrig svigtende sans for retfærdighed, har flyttet mange hegnspæle for vores alle sammens privatliv på internettet og i de digitale samfund, vi og vores børn bebor.

Det helt centrale for Max Schrems er borgernes ret til kontrol over egne data, noget han har kæmpet for siden 2010, hvor han som ung jurastuderende tog et semester på Santa Clara University i Silicon Valley. Her besluttede Schrems sig til at at skrive et paper om Facebooks manglende kendskab til EU's datalovgivning, efter han havde hørt Facebooks egen privacy-advokat, Ed Palmieri, tale om emmet til en forelæsning.


Schrems stoppede ikke der: Han krævede at få sine egne data udleveret fra Facebook og modtog en CD med overvældende 1200 sider med data, hvilket fik ham til at lave den første store klage over Facebook til det Europæiske Datatilsyn.


Tillykke til Max og tak for den store indsats for vores alles retsikkerhed på internettet!Jesper lund vinder libre-prisens hæderspris 2023DER er meget få mennesker, der vedbliver med at mene det sammen fra det ene årti til det andet, især hvis det man mener noget om er noget så sjældent som datasikkerhed og privatliv. Jesper Lund tilhører en helt særlig race, af netop den slags mennesker og har år efter år påtaget sig den uriaspost det er, at opkvalificere debatten og hjælpe pressen og lidt for ivrige embedsmænd i justitsministeriet med at få styr på borgernes rettigheder og de kolde fakta. Og den diskrete formand for IT-politisk forening har nemlig styr på sagerne. Så meget, at hans navn indgyder respekt og let angst hos Rigspolitiet og Justitsministeriet, som Jesper skarpe pen har skrevet umådeligt mange høringssvar til lovforslag til, høringssvar, det altid har været svært at komme udenom - selvom det desværre lykkes ret tit alligevel - senest er det lykkes Justitsministeriet at opretholde logningsbekendtgørelsen på trods af flere EU-domme.


Jesper Lund er heller ikke en mand, der går efter de nemme sejre eller de populære holdninger, og han stiller gerne op, altid velforberedt til en debat, hvor han tror han kan gøre en forskel. På det seneste har han flyttet fokus til det EU, han håber kan være med til at opretholde og respektere det privatliv, det danske folketing har det så svært med og han deltager nu aktivt i EDRI, European Digital Rights, og tager tankegods og lovgivning med sig tilbage til Danmark.

Kampen for borgernes ret til privatliv og retsbeskyttelse er ikke en kamp, man bare vinder, holder en fest, som denne, og så går hjem fra mens man tænker, at NU er alting godt. Det er mere et tovtrækkeri, en konstant kraftprøve mellem de, der vil have kontrol og overvågning og os, der ønsker et samfund, hvor borgere kan bevæge sig frit uden at blive registreret og i det tovtrækkeri er Jesper Lund en af de tungeste og mest vedholdende - han og vi andre, kommer aldrig til at hæve et trofæ over hovedet og erklære at krigen er slut. Men vi, der kender ham og følger ham ved med sikkerhed, at selvom situationen for privatliv kan være svær i dag, så ville det have været endnu værre, hvis det ikke var for Jesper Lund.


Jesper er et eksempel på noget så sjældent som et modigt, vedholdende menneske, der tænker længere end sin egen næsetip - han har blik for os alle sammen, og for den fremtid vi og vore børn og børnebørn skal leve i - skal den være gennemregistreret og præget af mistillid, dataopsamling og kontrol - eller skal vi være frie mennesker med tillid i et åbent samfund?

Tak for kampen, Jesper Lund.

Den er ikke slut endnu.